Додаткові освітні послуги

Реалії життя такі, що незважаючи на складність сьогодення, школа повинна розвиватися і розвивати кожну дитину. Надання платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами, сьогодні є популярним у багатьох навчальних закладах. Платні освітні послуги в школі надаються відповідно до Законів України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10 р № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», наказу Міністерства освіти України № 1051 від 03.11.10 р, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 20.10.97 р № 383/239/131 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними закладами».

Для нашого навчального закладу організація освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами, не є новиною, адже школа протягом трьох років працює в умовах упровадження нового механізму фінансово-господарської діяльності.

Освітні послуги надають тільки понад обсяги, встановлені навчальними планами, і поза розкладом уроків та організовуються у першу чергу з урахуванням освітніх потреб учнів, бажань батьків. Шляхом проведення анкетування, письмових та усних опитувань уточнюється не тільки перелік послуг, але й контингент учнів, які бажають отримувати платні освітні послуги.

Адміністрація школи серйозно підходить до аналізу кадрового, матеріально-технічного забезпечення та інших ресурсів навчального закладу.

Специфіка навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення дали змогу визначитися і надавати платні освітні послуги з таких напрямків:

  • Питання якості платних освітніх послуг стало одним із основних завдань внутришкільного контролю.
  • Пошуки здійснення кроків взаємопроникнення та поєднання основної та додаткової освіти забезпечується у єдності та наступності педагогічних вимог в урочний та позаурочний час.
  • Вибір школою, учнями та батьками нових курсів, систем навчання та виховання дозволяє визначити зони найбільшого розвитку кожного учасника педагогічного процесу.

Перелік платних послуг, що надаються Херсонською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 47 Херсонської міської ради


клас

Предмет

клас

Кількість годин

День тижня

Час, місце

Вартість послуг

1

Геометрія

1-4 класи

1 година

за розкладом

позаурочний

40 грн

2

Іноземна мова

1-4 класи

1  година

за розкладом

позаурочний

40 грн