МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ НА 2018-2019  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Мета методичної роботи - «Формування компетентнісного підходу соціалізації особистості в умовах сучасного єдиного освітнього простору закладу загальної середньої освіти»

Завдання, які стоять перед закладом:

Завдання на 2018-2019 навчальний рік:

  • цілеспрямовано працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів всіх предметів, розвитком ключових компетентностей;
  • працювати над удосконаленням уроку, використовувати новітні методи під час проведення уроків;
  • активно впроваджувати інноваційні підходи та інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес
  • працювати над підвищення рівня професійної майстерності педагогів;
  • активно проваджувати використання STEM-освіти в роботі закладу загальної середньої освіти.