МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ НА 2019-2020  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»

Мета методичної роботи - «Удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку в умовах сучасного єдиного освітнього простору закладу загальної середньої освіти»

Завдання, які стоять перед закладом:

Завдання на 2019-2020 навчальний рік:

 • формування професійної компетенції вчителя, її сутності, структури, змісту;
 • Виховання патріота, громадянина України
 • формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;
 • розвиток творчої активності кожного суб'єкта навчання
 • Підтримка соціального партнерства з усіма суб'єктами моделі.
 • Моніторинг результатів зовнішнього навчальних досягнень учнів; посилення роботи з організації якісної підготовки до участі у зовнішньому незалежному тестуванні.
 • розвиток практично-дослідницьких навичок учнів, забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоактуалізації особистості через роботу з обдарованими та талановитими учнями із залученням їх до роботи в МАН.
 • Сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізуються;
 • Системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів:
  • технології інтерактивного навчання;
  • технології проектів;
  • технології критичного мислення;
  • ігрових технологій;
  • інформаційних технологій;
  • технології диференційованого навчання;