МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ НА 2017-2018  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Науково-методична проблема:    Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі.

Мета школи: «Оцінка впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді»

Завдання, які стоять перед закладом:

- здійснювати освітній моніторинг якості викладання предметів – однієї з форм контролю за реалізацією державної політики в сфері освіти;

- створювати оптимальні умови для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

- підвищувати загальний рівень ІКТ-компетентності педагогів;

- удосконалювати систему роботи з обдарованим та невстигаючими учнями

- активізувати методичну роботу класних керівників.

- удосконалювати роботу методичних об’єднань;

- цілеспрямовано працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів всіх предметів;

- працювати над удосконаленням уроку, як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня, самореалізації творчої особистості з урахуванням принципів диференціації, індивідуалізації та психолого-педагогічних особливостей дітей;

- глибоко вивчити проблему наступності навчання в школі І та ІІ ступенів, адаптації учнів 5-х класів;

- працювати над активним впровадженням вчителями інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес.