МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Науково-методична проблема:    Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі.

2015-2017 навчальні роки – формувальний етап

Мета школи:

Формування  та оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу, форм і методів взаємодії з іншими соціальними службами на основі розробленої  структури соціалізуючого освітнього простору.

Завдання, які стоять перед закладом:

1.  Наукова та теоретична підготовка педагогів школи до роботи в оновлених умовах  шляхом вивчення передового педагогічного досвіду та наукової літератури.

2. Забезпечення  реалізації права кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб і можливостей.

3. Запровадження нових  форм і методів роботи, використання новітніх технологій виходячи з реалізації науково – методичного проекту школи «Створення  моделі роботи навчального закладу по формуванню життєво важливих компетентностей учнів як умови їх соціалізації».

4. Використання інформаційно-комунікаційних технології в навчально-виховному процесі.

5. Контроль щодо результатів зовнішнього моніторингу навчальних досягнень учнів; посилення роботи з організації якісної підготовки до участі у зовнішньому незалежному тестуванні.                  

6. Продовжувати  роботу  з обдарованими та талановитими  учнями з залученням їх до роботи в МАН.

7. Збільшення кількості гуртків та охоплення учнів  заняттями у гуртках     туристсько-краєзнавчого напряму.

5. Посилення роботи з учнями які мають початковий рівень знань через використання диференційованих форм і методів навчання.

8. Спрямування виховного процесу на використання національних традицій та посилення впливу патріотичного виховання.

Методи дослідження

-   теоретичні:  аналіз та узагальнення психолого-педагогічної, методичної літератури, моделювання, розробка змісту та форм методичних прийомів, спрямованих на активізацію процесу соціалізації підлітків;

-   емпіричні:   цілеспрямоване спостереження, аналіз, анкетування, педагогічний експеримент, статистичний аналіз експериментальних даних.

Напрями дослідження

-   діяльність (навчальна, науково-дослідна, творча, технологічна)

-   спілкування (в колективі, на рівні референтної групи, культура спілкування)

-   самосвідомість (правова, вміння робити свідомий життєвий  вибір, громадська позиція, ціннісні ставлення)