Звіт за підсумками 2019/2020 н.р. 

На початок року - 705 учнів

На кінець  року - 702 учні

Вербально оцінюється - 169 учнів 1--2-х класів

Оцінюється в балах - 533 учні 2-х - 11-х класів

Якість знань 

10-12 балів - 35 учнів (7 %) 

7-12 балів - 203 учнів (38 %)

4-12 балів - 293 учні  (54,6 %) 

які мають 1-3 бали - 2 учні (0,4 %)

Середній бал по школі - 7,5 бали