Загальні положення

1.1. Конкурс «Кращий клас» (далі конкурс) проводиться з метою активізації роботи класних колективів у діяльності школи, підвищення авторитету і престижу учнівської ради, вироблення активної громадської позиції щодо діяльності класів

1.2. Завдання конкурсу:

• підтримка та стимулювання творчих ідей учнів у формуванні їх соціальної компетентності;

• підвищення комунікативної компетентності школярів;

• участь всіх класних колективів у даному конкурсі, що передбачає пошук, розробку та впровадження інноваційних форм роботи;

• привернення уваги громадськості до роботи учнівської ради, активізувати спільну роботу учнів та батьківського комітету закладу;

• публікація матеріалів конкурсу в шкільній пресі, пропаганда у міських педагогічних заходах.

1.3. Конкурс є постійно діючим заходом Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 47 Херсонської міської ради. Етапи конкурсу співпадають у термінах із закінченням семестрів (І етап – І семестр, ІІ етап – ІІ семестр поточного навчального року).

1.4. Предметом уваги Конкурсу є навчання учнів, дотримання учнями санітарних вимог (оформлення класних кімнат), оптимальне дотримання учнями закладу Статуту, участь у загальношкільних, районних, обласних заходах художньої самодіяльності.

1.5. У конкурсі на звання «Кращий клас» беруть участь учні 2-11-х класів.

1.6. Конкурс проводиться у двох вікових групах: І – 2-4-ті класи, ІІ- 5-8 класи,9 - 11-ті класи

1.7. Конкурс проводиться як підсумок діяльності комісій учнівського самоврядування, засідань журі по кожному складовому окремо.

1.8. Організаторами конкурсу є учнівський парламент. Безпосередню роботу щодо проведення конкурсу здійснює оргкомітет.

1.10. Результати виконання завдань класами вноситься до протоколів комісій, а потім до електроного реєстру результатів. За кожне виконане завдання ставиться відповідна кількість балів (див. критерії оцінювання).

1.11. Після завершення конкурсу (чергового етапу) клас-переможець отримує диплом переможця та заохочувальний приз, не заборонений законодавством.

Критерії оцінювання конкурсу

розроблялися активом учнівської ради. Бали виставляються у відповідні таблиці рейтингового екрану змагань. Саме за ними визначається загальна сума балів та рейтинг кожного класу у даному конкурсі.

2. Критерії рейтингу

2.1. Рівень навчання учнів визначається за середнім балом класу, який вноситься до таблиці рейтингу. Дані заносяться до таблиці (один раз на семестр), вони будуть враховані при підведенні підсумків за рік.

2.2. Шкільна форма, зовнішній вигляд.

Відповідає вимогам Статуту :

90-100% +5

70-90% +4

50-70% +2

Менше 50% +1

2.3. Ведення щоденників

Охайне + 5 балів (один учень)

Неохайне – 1 балів(один учень)

2.4. Стан підручників

Відмінний + 50 балів

Незадовільний – 5 балів (один учень)

2.5. Чергування по школі (культура чергових, уміння вирішувати проблеми та ін.)

Відмінна організація чергування по школі +20

Зауваження зі сторони педагогів та адміністрації -10

Некоректна поведінка до педагогів, учнів, техперсоналу -10

2.6. Дотримання дисципліни, порядку, правил для учнів :( контролюється ведення щоденників поведінки)

відсутність порушень +10 (за місяць)

кожне порушення дисципліни, правил для учнів

під час уроків та перерв - 1 (кожен учень)

2.7. Санітарний стан класу:

Систематичне вологе прибирання,провітрювання + 10

Порушення режиму прибирання -5

2.8. Прибирання території, участь у днях довкілля

Своєчасне і якісне прибирання +5 (за місяць)

Активна участь у днях довкілля +10

2.9. Участь у шкільних, міських, обласних, всеукраїнських конкурсах малюнків, поробок (якісних, естетичних, конкурентних)

Участь у шкільному етапі +5

Перемога у конкурсі (шкільному, інших) +5

Масовість участі +5 за найбільшу кількість і т.д.

3.0. Відвідування учнівського самоврядування:

Постійно присутні +5

3. Зміни до положення Конкурсу

Зміни до даного Положення вносяться учнівською радою, в тому випадку, коли виникає необхідність уточнити кількість балів за окремими напрямками, нарахування системи штрафних балів (для об’єктивності оцінювання).